استخرهای EasySet 

28 محصول می باشد
در صفحه
قطر:459 سانتيمترعمق:91 سانتيمترابعاد بسته بندی:115x40x40 سانتيمتر
0 نقد(ها)
7,100,000 ریال
  قطر:366 سانتی مترعمق:91 سانتی مترابعاد بسته بندی:56*42*30
0 نقد(ها)
3,100,000 ریال
قطر:549 سانتی مترارتفاع:122 سانتی مترحجم 80درصد:206471 لیتر
0 نقد(ها)
21,000,000 ریال
قطر:244 سانتيمترعمق:76 سانتيمترابعاد بسته بندی:48x38x30 سانتيمتر
0 نقد(ها)
2,500,000 ریال
قطر:244 سانتيمترعمق:76 سانتيمترابعاد بسته بندی:40x30x22 سانتيمتر
0 نقد(ها)
1,400,000 ریال
قطر:305 سانتيمترعمق:76 سانتيمترابعاد بسته بندی:40x30x25 سانتيمتر
0 نقد(ها)
2,900,000 ریال
قطر:305 سانتیمترعمق:76 سانتيمترابعاد بسته بندی:44x38x30 سانتيمتر
0 نقد(ها)
3,300,000 ریال
قطر:244 سانتی مترارتفاع:76 سانتی مترحجم 80درصد:2419 لیتروزن خالص:7.64 کیلوگرمابعاد بسته بندی:38.1x29.8x38.7
0 نقد(ها)
2,850,000 ریال
قطر:457 سانتی مترارتفاع:107 سانتی مترحجم 80درصد:12430 لیتر
0 نقد(ها)
9,500,000 ریال
قطر:457 سانتی مترارتفاع:91 سانتی مترحجم 80درصد:11771 ل
0 نقد(ها)
8,500,000 ریال
قطر:366 سانتی مترارتفاع:76 سانتی مترحجم 80درصد:5621 لیتروزن خالص:11.63 کیلوگرمابعاد بسته بندی:39.4x24.8x46.4
0 نقد(ها)
3,500,000 ریال
استخر اوال فريم ترکيبی است از استخرهای فريمی و استخرهای easy set مهمترين مشخصه اين استخر ابعاد نسبتاً بزرگ و سهولت در نصب آن است.
0 نقد(ها)
28,000,000 ریال
نمایش 13 - 24 از 28 محصول